Regulamin I Zimowego Konkursu Suzuki Vstrom Club

Czyli podstawowe zasady których do przestrzegania się zobowiązujesz a także FAQ
Awatar użytkownika
Antyks
Administrator
Posty: 2164
Rejestracja: 22 wrz 2016, 18:18
Lokalizacja: Jastrzębie Zdrój
Kontakt:

Regulamin I Zimowego Konkursu Suzuki Vstrom Club

Post autor: Antyks »

Regulamin I Zimowego Konkursu Suzuki Vstrom Club

1) Postanowienia ogólne
a) Niniejszy regulamin określa zasady I Zimowego Konkursu Suzuki Vstrom Club, - uczestnictwa, rodzaju nagród, sposobu ich uzyskania i przekazania Laureatom Konkursu.
b) Organizatorem Konkursu jest II Forum Suzuki Vstrom Club - kontakt z organizatorem : forum@vstromclub.pl. Sponsorami nagród są : Suzuki , Sklep Motobagaż, Motul.
c) Czas trwania konkursu: do 28 lutego 2017 r. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na II Forum Społeczności V-strom Club znajdującym się od adresem : https://forum.vstromclub.pl
d) W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, które w momencie przystąpienia do Konkursu ukończyły osiemnasty rok życia oraz uzyskają status zalogowanego uczestnika forum, umożliwiający na nim publikację.
2) Postanowienia szczegółowe
a) Zadaniem konkursowym jest wykonanie i opublikowanie na łamach forum artykułu / reportażu/ instrukcji w jednej, dwóch lub trzech poniższych kategorii :
- Kategoria 1 - „V-strom na rozdrożach ” - fotoreportaż przedstawiający wyprawę motocyklową opublikowany w podforum „Relacje i fotorelacje z podróży" ( fotorelacje-z-podrozy-f52.html ). Fotorelacja może dotyczyć także grupy motocykli wśród których jest przynajmniej jeden motocykl Suzuki V-strom.
- Kategoria 2 „ V-strom w garażu” - fotoreportaż przedstawiający naprawę, obsługę, czynności eksploatacyjne motocykla V-strom opublikowany w którymś z tematów :Usterki i Awarie, Warsztat mechaniczny, Warsztat elektryczny, Instrukcje i serwisówki, ( warsztat-f31.html )
- Kategoria 3 „ V-strom New” - fotoreportaż przedstawiający wykonanie modernizacji lub usprawnienia motocykla V-strom opublikowany w dziale : „Patenty i usprawnienia” (patenty-i-usprawnienia-f44.html )
b) Wymagania konkursowe :
- Każdy artykuł/reportaż zgłaszany do konkursu powinien zaczynać się od słowa "KONKURS".
- Każdy artykuł/reportaż może zawierać do 150 zdjęć. Każde publikowane zdjęcie powinno mieć rozmiar nie większy niż 1Mb. Publikowane zdjęcia powinny być umieszczone na serwerze forum. Niezgodne z regulaminem jest umieszczanie odnośników do zdjęć zamieszczonych w innych miejscach.
- Publikowane treści musza być zgodne z regulaminem forum i nie mogą zawierać treści obraźliwych , wulgarnych, nie mogą naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich - w tym praw autorskich i praw do wizerunku, nie mogą zwierać treści niezgodnych z prawem.
- Naruszenie którejś z powyższych zasad stanowi podstawę do wykluczenia uczestnika z konkursu
- Udział w konkursie jest całkowicie dobrowolny.
- W konkursie nie mogą brać udziału organizatorzy - administratorzy forum.
- Posty do konkursu zgłasza osobiście autor podając link do artykułu w poniższych tematach :
Kategoria 1posty-zg-oszone-do-1-konkursu-zimowego- ... html#p6009
Kategoria 2post6010.html#p6010
Kategoria 3posty-zg-oszone-do-1-konkursu-zimowego- ... html#p6012
3) Wyłonienie laureatów.
- Laureaci konkursu zostaną wyłonieni drogą głosowania. Głosowanie będzie trwało w dniach
01-07.03.2016. Każdy zalogowany członek forum może oddać po 1 głosie w każdej kategorii. O wygranej w danej kategorii decyduje wyłącznie największa liczba uzyskanych głosów. W każdej kategorii nagrody obejmują autorów 3 publikacji które otrzymały największą liczbę głosów. Głosowanie będzie odbywało się w na forum pod adresem : post5940.html#p5940

4) Nagrody:

-Kategoria 1 - „V-strom na rozdrożach ”
za 1 miejsce:
a) Plecak motocyklowy Suzuki ufundowany przez Suzuki Polska
b) Bon na zakupy na kwotę 200.00zł ze sklepu http://www.motobagaz.pl/+
c) P3 Tyre repair ufundowany przez Motul Polska
d) Kubek Suzuki Suzuki ufundowany przez Suzuki Polska
za 2 miejsce:
a) Plecak rowerowy Suzuki Suzuki ufundowany przez Suzuki Polska
b) Bon na zakupy na kwotę 100.00zł ze sklepu http://www.motobagaz.pl/+
c) E7 Insect Remover ufundowany przez Motul Polska
d) Kubek Suzuki Suzuki ufundowany przez Suzuki Polska
za 3 miejsce;
a) VITARA MULTITOOL Suzuki Suzuki ufundowany przez Suzuki Polska
b) Bon na zakupy na kwotę 100.00zł ze sklepu http://www.motobagaz.pl/
c) Kubek Suzuki Suzuki ufundowany przez Suzuki Polska

-Kategoria 2 „ V-strom w garażu”
za 1 miejsce:
a) Plecak motocyklowy Suzuki Suzuki ufundowany przez Suzuki Polska
b) Bon na zakupy na kwotę 200.00zł ze sklepu http://www.motobagaz.pl/+
c) Chain lube road ufundowany przez Motul Polska
d) Kubek Suzuki Suzuki ufundowany przez Suzuki Polska
za 2 miejsce:
a) Plecak rowerowy Suzuki Suzuki ufundowany przez Suzuki Polska
b) Bon na zakupy na kwotę 100.00zł ze sklepu http://www.motobagaz.pl/+
c) Brake clean ufundowany przez Motul Polska
d) Kubek Suzuki Suzuki ufundowany przez Suzuki Polska
za 3 miejsce;
a) VITARA MULTITOOL Suzuki Suzuki ufundowany przez Suzuki Polska
b) Bon na zakupy na kwotę 100.00zł ze sklepu http://www.motobagaz.pl/
c) Kubek Suzuki Suzuki ufundowany przez Suzuki Polska

-Kategoria 3 „ V-strom New”
za 1 miejsce:
a) Plecak motocyklowy Suzuki Suzuki ufundowany przez Suzuki Polska
b) Bon na zakupy na kwotę 200.00zł ze sklepu http://www.motobagaz.pl/+
c) M1 Helmet&visior clean ufundowany przez Motul Polska
d) Kubek Suzuki Suzuki ufundowany przez Suzuki Polska
za 2 miejsce:
a) Plecak rowerowy Suzuki Suzuki ufundowany przez Suzuki Polska
b) Bon na zakupy na kwotę 100.00zł ze sklepu http://www.motobagaz.pl/+
c) M4 Hands clean ufundowany przez Motul Polska
d) Kubek Suzuki Suzuki ufundowany przez Suzuki Polska
za 3 miejsce;
a) VITARA MULTITOOL Suzuki Suzuki ufundowany przez Suzuki Polska
b) Bon na zakupy na kwotę 100.00zł ze sklepu http://www.motobagaz.pl/
c) Kubek Suzuki Suzuki ufundowany przez Suzuki Polska

5) Ustalenia końcowe :
a) W celu odebrania nagrody Zwycięzca konkursu zobowiązany jest przesłać do administratora ze swojego profilu wiadomość zawierającą dane umożliwiające nadanie przesyłki z nagrodą. Nie przekazanie danych do wysyłki w terminie 14 dni od momentu zakończenia konkursu jest równoznaczne z rezygnacją z nagrody - do odbioru której zostaje wezwana kolejna osoba posiadająca największą ilość głosów. I tak do rozesłania wszystkich nagród.
b) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody w przypadku niepodania bądź podania błędnych danych osobowych jak i w przypadku niespełnienia przez Uczestnika warunków, o których mowa w Regulaminie.
c) Laureaci Konkursu nie mają prawa do żądania wypłaty pieniężnego ekwiwalentu nagrody, ani zamiany jej na nagrodę innego rodzaju.
d) Laureaci konkursu zobowiązują się w terminie 7 dni od odebrania nagród ,do opublikowania swojego zdjęcia z nagrodami na stronie z regulaminem konkursu. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na opublikowanie powyższych zdjęć na stronach forum oraz sponsorów konkursu .
f) Sponsorzy konkursu zastrzegają sobie prawo w wyjątkowych sytuacjach do zmiany nagród na inne - o wartości nie mniejszej niż podane w regulaminie.
6) PrawaAutorskie
- Uczestnicy oświadczają się, iż są twórcami prac opublikowanych przez nich w Konkursie i
posiadają do zamieszczonych materiałów wszystkie prawa autorskie. Wszelkie konsekwencje i odpowiedzialność wynikająca z publikacji materiałów do których rościć sobie będą prawa osoby trzecie ponoszą publikujący je uczestnicy.
- Publikując pracę na forum uczestnicy akceptują postanowienia niniejszego Regulaminu, i wyrażają zgodę na rozpowszechnianie pracy konkursowej w mediach przez Organizatora Konkursu.
- Uczestnicy wraz z publikacją przenoszą swoje prawa autorskie na organizatora konkursu i zobowiązują się bezterminowo do nie usuwania zamieszczonych tam materiałów.
7) Ochrona Danych Osobowych
a) Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator Konkursu. b) Dane osobowe Uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.), dla celów przeprowadzenia Konkursu, tj. w celu weryfikacji spełnienia przez Uczestnika Konkursu wymogów oraz ew. wysyłki nagród.
b) Organizator Konkursu będzie przechowywał dane osobowe Uczestników Konkursu w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
8) Postanowienia końcowe
a) Regulamin Konkursu jest dostępny do wglądu na stronie organizatora : https:// forum.vstromclub.pl
b) Organizator zastrzega możliwość zmiany niniejszego regulaminu, zasad przebiegu oraz rozstrzygnięcia Konkursu w czasie jego trwania. Informacje o jakichkolwiek zmianach wskazanych powyżej będą opublikowane na stronie https://forum.vstromclub.pl


Jerzy
Motoambulans DL 650 AK9
https://dlmoto.pl/
https://rodzinagotuje.pl

ODPOWIEDZ

Wróć do „Regulamin forum, zasady forum, FAQ”